Hrvati AMAC | AMAC forum | Glas Koncila | Radio Marija | Darko Belovic | Damir Kalafatic | Tomislav Kralj | A. Karlovic | VWB | HOUS | Ante Kunek  

   Margita | Marta | Bez resetaka  | Prosjaci | Toma i Ante | Vrijeme kusnje | Sjor Pjero | Hrvatska garda | Povratnici | Pred Tobom | Zora | Bogatstvo siromašnih 
 

   Bogatstvo siromašnih

 

 Mira Donadini - Mrve o'života  

 

Pred Tobom pognuta

Pokaži nam, Bože, put iz ove šume, u kojoj svatko nudi svoje stablo, plod ljubavi, da je,

da se grana,

zdravo,

da hlad i spokoj pruža, pluća jača.

Bezbroj riječi razasutih, zvukova izmiješanih, sklada narušena, a Ti ipak činiš da se zvuci razliježu.

U krošnjama Tvojim, šušur Zemlje moje!

Pomozi!

Koje je stablo ono pravo?

Je li to ono malo, istom izraslo, u sjeni velikih,

ili je to ono veće, šije rano pognute, imelom bijelom ovijeno?

Ne reci da to je ono, gromom užeženo, stabla rascijepana, grana pocrnjelih

ili ono, tamo, na kraju šume – samo, iz čije krošnje u nebo strše dvije ogoljele grane, kao Kristove ruke sa Dulčićeve freske!

Ako je to ono pravo, Znak nam daj,

okupi nas,

pomozi, jer slabi, u opasnosti,

ponovno raspršeni i razjedinjeni, stojimo.

Zemaljski sjajne, kvarljive, promidžbene, k'o bljesak kratkotrajne… vrijednosti naše,

bez dobra su,

ni tezulju Tvoju da pomaknu!

Utječemo se Duhu, da nas očisti,

obnovi,

vodi,

da u hladu krošnje otpočinemo,

predamo se Tvojoj Providnosti,

klanjajući se bez prestanka,

Tebi, Bože!

7. rujna 2005.

Copyright @2003 - 2005  Hrvati AMAC

 

                     

          Mrve o'života

 

 Ako ne bude čovjeka, 

srca, ako ne bude,

ako  zlo se pomami 

tuđe zaželi,

ako nađemo, na smrt pretučenoga,  vinogradarevoga baštinika,

 

 ne prepoznamo ga,

i ne povijemo...

ako  radost postane samo imati

ako zaboravimo ljubiti

svijet će potamnjeti .

i bit će mrak.

uz tekst (Lk  10, 25) 

Što koristi čovjeku, ako sav svijet zadobije, a sebe samoga izgubi, ili sebi naudi.

4. listopada 2005.

 

 Pogriješili smo!

Oni su opomena, da  treba početi ispočetka.

Prema čovjeku!

Bez njegove sreće, što moja znači?

4.listopada 2005.

 

.