Mrve o' života | Bogatstvo siromašnih | Hrvati AMAC | Hrvati AMAC forum | HBK | HKR | Glas Koncila | Radio Marija | Issusvci |  Zrno//blago
Pasija | Margita | Marta | Bez resetaka  |  Toma i Ante | Vrijeme kusnje | Sjor Pjero | Hrvatska garda | Povratnici | Pred Tobom  | Zora  | Covjek | Povratnici | Covjek
 

     Bogatsvo siromasnih

 

Mira Donadini - Mrve o' života

 

Butigjeri i zanaćije

Apena san se vratila iz grada obuzela me nika žalost.

Nidir poznatega, nikor me ni pozdravija, s nikin se nisan fermala.

Ćutin se, ka veli šudar, ča je pospuga pot i zavija žuje varoški' i luški' težakov, opra praj stare Rive sa murvaman, tle starih butiga, pa sad, u zanju, oće se ožažet i odanit.

Ulizla san u libar Butigjeri i zanaćije... - utonila i potla malo vrimena počeli su se javjat, pozdravjat...

U mojoj kratkoj ulici Domaldovoj osvanile butige o'konopi, sukna, engleski štofova, bjankarije, ženski kapelini, šaltur, pašticerija, izrada i prodaja postoli...

A u nona Marka na škancijaman

teće, lonci i bronzini, do banka štivani špaheri na drva,

u škafetiniman

brokve, vide, madrevide...

Ondac je, jedno jutro, nono reka - "od sutra višje ne'š uć'ovod, ven na vrata o'kuće."

A u teku o' butige je nota: 28.vejače 947. prestala radnja, Gvožđariju preuzeja Gradski.

Ja nisan ništa razumila.

Prid očiman prolazidu butigjeri i zanaćije, vidin i', adočajen, pozdravjan, dozivjen i', neka barenko još pinku ostanu...

A kad se nikor ni ošerva, zatvorila san škure,

i štivala i'u najlipji

kvadar,  

Dvi suze, šekreto su se, zakolotale niz obraze.

Falain !

 

19.travnja 2001. -

9.studenog 2005.

                   

Mrve o' života


Katina mrva

Prolazin kratkon Šubićevon ulicon, prema Rivi, pogledan u izlog Katine "Optike" i vidin: prazne stalke u izlogu. Pogledan malo boje unutra: sve prazno. Di su nestale očale, moderni i starovinski okviri, one lipe valižice, u kojiman je bilo spremjeno, po sto vrsti okviri, mali ulaz, u još manju radionu u koju smo ćirili Katu, kako popravja očale, oli ih namišća mušterijaman na nos. Parilo je, da je sve napravjeno po njezinoj miri.  Pomislin, evo na, priuređuje se i naša Kate, ali san se privarila.

Ulizan, Kate stoji nasrid butige, zamotaje nike stvari u kartu... Di ćeš Kate, a ona će, ka iz puške - Iden ča, zatvaran, dosta je bilo. Znaš li ti, da ja radin već pedest godin? Ćer ide u Sloveniju, muž umra, a šta ću ja, ne mogu daje. -

Je, sve je to lipo, ima žena prav', ali u gradu se utrnila još jedna butiga zdušon. Nismo mi kod Kate, samo popravjali očale, mi bi se fermali, dobacili koju, čuli, pofalili se, koju doznali i uvik sve fino, bez grubih besida.

U novin butigaman, za nas, pinku starije, nima tega.

Naša Kate je iz vrimena, kad se cili svit poznava, kad je grad govorija. I kad se smija.

Fala Ti Kate, za Tvoje vrime!

14.studenog 2005.